Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Geleidelijke invoering Wet pensioencommunicatie

woensdag 22 juli 2015

De Wet pensioencommunicatie wordt in meerdere stappen op verschillende momenten ingevoerd. Hieronder leest u wat op het programma staat.

1 juli 2015

Op 1 juli 2015 is de Wet pensioencommunicatie officieel ingegaan. Volgens de wet mag de verplichte communicatie met deelnemers vanaf nu digitaal verlopen, tenzij de deelnemer daar bezwaar tegen maakt. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarin de deelnemer op papier wordt aangeschreven en hij kan instemmen met digitale communicatie. Verder is het Pensioenregister begonnen met het verbeteren van www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat kunt u alvast bekijken!

1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 hoeft het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) niet meer het 'te bereiken pensioen' weer te geven. Deelnemers die dat willen weten, kunnen dat opzoeken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

1 juli 2016

Vanaf uiterlijk 1 juli 2016 moeten verzekeraars met deelnemers communiceren via Pensioen 1-2-3. Pensioen 1-2-3 is een nieuw digitaal communicatiemiddel dat iedere pensioenuitvoerder moet gaan gebruiken. Dit document bestaat uit drie lagen. In iedere laag krijgt de deelnemer informatie over zijn pensioenregeling. Dat gebeurt per laag steeds uitgebreider. Zo is Pensioen 1 een beknopte weergave van de pensioenregeling. Deze laag vervangt de huidige startbrief. In Pensioen 2 beschrijft de pensioenuitvoerder de onderdelen uit Pensioen 1 uitgebreider. Pensioen 3 bestaat uit documenten die bij de regeling horen, bijvoorbeeld het pensioenreglement.

1 januari 2017

Op dit moment bestaat er alleen een uniform model voor pensioenoverzichten voor actieve deelnemers. Vanaf 2017 zijn er ook voorgeschreven uniforme modellen voor de pensioenoverzichten van pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en gewezen partners met bijzonder partnerpensioen. De UPO-modellen voor deelnemers worden waarschijnlijk integraal herzien. Hoe dit er precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend.

Bron: Nationale-Nederlanden, 21 juli 2015