Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

De pensioenopties voor de DGA

donderdag 16 juli 2015

Het Ministerie van Financiën onderzoekt twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer voor de DGA (directeur-grootaandeelhouder). De huidige systematiek wordt als te ingewikkeld en daarmee te kostbaar ervaren en menig DGA kampt met problemen omtrent het grote verschil tussen de fiscale en de commerciële pensioenverplichting, waardoor dividenduitkeringen nauwelijks plaats kunnen vinden. De alternatieven zijn het oudedagsbestemmingsreserve en oudedagssparen in eigen beheer. In dit artikel geven wij een toelichting op deze vormen van pensioenopbouw voor de DGA.

Oudedagsbestemmingsreserve

Het oudedagsbestemmingsreserve (OBR) moet een faciliteit binnen de vennootschapsbelasting worden. De bv doteert dan jaarlijks een bedrag (dat ten laste van de winst wordt gebracht) aan de OBR, waarmee de DGA op de pensioendatum een lijfrente koopt. Het opgebouwde geld blijft binnen de bv als eigen vermogen, want de bv heeft geen juridische verplichting om het geld aan te wenden voor het pensioen. Nu is die verplichting er wel.

Oudedagssparen in eigen beheer

De tweede variant is het oudedagssparen in eigen beheer. Hiermee wordt jaarlijks een percentage van het loon opzij gezet binnen de bv ten behoeve van uw pensioen, en de pot komt als een verplichting op de balans van de bv te staan als vreemd vermogen. Het geld is tijdens de opbouwfase dan niet te gebruiken voor andere doeleinden. Uiteindelijk moet de DGA ook met dit potje een lijfrente aankopen. Het grote verschil met de OBR is dat bij het oudedagssparen oprenting plaatsvindt tijdens de opbouwfase, op basis van de marktrente.

Nieuwe wet op 1 januari 2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën spreekt de voorkeur uit voor het oudedagssparen in eigen beheer vanwege de voordelen die hij ziet ten opzichte van de OBR. Oudedagssparen is eenvoudiger uitvoerbaar en deze variant beperkt het ingewikkelde verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van het pensioen tijdens de opbouwfase. Het streven is het alternatief voor het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2016 als wet in werking te laten treden.

Bron: Rendement, 2 juli 2015