Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Werkmaterieelverzekering en het T-rijbewijs

dinsdag 14 juli 2015

Vanaf 1 juli is een T-rijbewijs nodig voor het rijden op de openbare weg met een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS). De gewijzigde regelgeving is van invloed op verzekeringen voor werkmaterieel.

Gewijzigde voorwaarden werkmaterieelverzekering

Verzekeringsmaatschappijen zullen als zich een incident heeft voorgedaan informeren of de bestuurder beschikt over een geldig T-rijbewijs. De voorwaarden zullen op dit punt ook gewijzigd worden. Als er afwijkende afspraken met de verzekeraar bestonden over de leeftijd van de bestuurder dan komen die te vervallen. De nieuwe wetgeving laat geen ruimte voor afwijkende afspraken.

Voldoet uw rijbewijs?

Op www.rijbewijs.nl kunt u lezen dat als u een geldig B-rijbewijs heeft, de nieuwe regels geen consequenties voor u hebben. De nieuwe regels hebben wel gevolgen als u 1 juli 2015 geen rijbewijs heeft of uw B-rijbewijs haalt. Dan moet u uw T-rijbewijs halen om met een langzaam voertuig de openbare weg op te mogen.