Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

woensdag 1 april 2015

Werknemers melden zich steeds minder ziek: het ziekteverzuim van werknemers in Nederland daalde in 2014 tot 3,8 procent. Dit is het laagste percentage sinds 1996. Het lage ziekteverzuim van de laatste jaren houdt mogelijk verband met de economische situatie. Ook draagt de milde griepgolf aan het begin van 2014 bij aan het lage verzuimpercentage in dat jaar.
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wet Verbetering Poortwachter

In 2014 zijn 38 van de duizend werknemers ziek. Het ziekteverzuimpercentage was sinds 1996 niet zo laag, aldus het CBS.
De daling werd in 2002 ingezet na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het ziekteverzuim daalde tot 2004 tot 4,2 procent. Daarna lag het verzuimpercentage stabiel: het veranderde vervolgens tot 2011 praktisch niet.
De laatste drie jaar kwam daar weer verandering in: de daling zette verder door tot onder de 4 procent in 2014. Volgens het CBS houdt dit mogelijk verband met de economische situatie en het feit dat meer mensen zich zorgen maken om het behoud van hun baan.

Griep

Het ziekteverzuim heeft een duidelijk seizoenpatroon. In de herfst en de winter melden zich meer mensen ziek dan in de lente en in het voorjaar. Griep is de voornaamste reden voor werknemers om zich ziek te melden. Gegevens van griepmeldingen bij huisartsen bevestigen dit beeld. In de winter van 2013–2014 was er een milde griepgolf. Dit verklaart het lage verzuim in het eerste kwartaal van 2014. Het zorgt ervoor dat het gemiddelde verzuim voor heel 2014 laag blijft.

Verschil kleine en grote bedrijven

In grote bedrijven wordt meer verzuimd. In bedrijven met minder dan 10 werknemers lag het ziekteverzuim op 1,6 procent in 2014. In bedrijven met tussen 10 en 100 werknemers was het verzuim met 3,3 procent meer dan tweemaal zo hoog, in grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) was het met 4,6 procent bijna driemaal zo hoog.

Het ziekteverzuim daalde de laatste jaren in alle bedrijven, ongeacht het aantal werknemers, maasr het sterkst was de daling in de grote bedrijven. Daar nam het verzuim in de periode 2001–2014 met 2,5 procentpunt af, in de kleinere bedrijven daalde het verzuim met 1,3 procentpunt.

Horeca

Wordt gekeken naar verschillende bedrijfstakken, dan blijkt dat het ziekteverzuim verschilt per tak. In 2014 was het bij de horeca met 2,1 procent het laagst. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de horeca veel kleine bedrijven kent en gemiddeld de jongste werknemers heeft. Het verzuim van werknemers neemt namelijk ook toe met de leeftijd.
Ook in de landbouw en de financiële dienstverlening zijn veel kleine bedrijven actief en was het ziekteverzuimpercentage relatief laag.

Openbaar bestuur

In het onderwijs, het openbaar bestuur en de zorg was het verzuim relatief hoog. Het zijn bedrijfstakken met veel grote instellingen en relatief veel oude werknemers.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Lisette den Blanken

Lisette den Blanken

bedrijfsanalist

0172 245 963

Goed advies start met doorvragen en discussie.
Alle specialisten