Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

ONVZ blijft door apotheker zelf bereide geneesmiddelen vergoeden

vrijdag 13 maart 2015

ONVZ Zorgverzekeraar blijft zogenoemde 'zelfbereidingen' vergoeden. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden geneesmiddelen die apothekers zelf bereiden niet meer.

ONVZ vindt dat aan het besluit om deze magistrale bereidingen niet meer te vergoeden een zorgvuldige afweging vooraf moet gaan en is met Zorginstituut Nederland en apothekersorganisatie KNMP in gesprek.

Het gaat in totaal om vierhonderd magistrale bereidingen: geneesmiddelen die door de apotheek zelf worden bereid. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden die sinds 1 maart niet meer. Aanleiding voor de discussie is dat zelfbereidingen niet meer door de basisverzekering zouden mogen worden vergoed. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en apothekersorganisatie KNMP hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Zij stellen dat deze medicijnen door kwetsbare groepen worden gebruikt, zoals kinderen.

ONVZ Zorgverzekeraar blijft deze medicijnen vooralsnog wel vergoeden. "Ook ONVZ vindt dat zorgverzekeraars moeten controleren of gedeclareerde zorg voor vergoeding in aanmerking komt", stelt bestuursvoorzitter Erno Kleijnenberg. "De patiëntenzorg mag echter nooit in gevaar komen. Wij vinden dat aan het besluit over de vergoeding een zorgvuldige afweging vooraf moet gaan. Daarom zijn wij met de apothekers, NPCF en Zorginstituut Nederland in gesprek. Als de vergoeding verandert, zullen wij onze verzekerden daarover tijdig informeren."

bron: eufin.nl

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Karin Verzuu

Karin Verzuu

uw particuliere adviseur

0172 611 116

Ik zorg er graag voor dat u tevreden bent en blijft over uw verzekeringen bij ons op kantoor.
Alle specialisten