Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Advies over tijdelijke maatregel NOW

donderdag 2 april 2020

Advies over tijdelijke maatregel NOW

Het coronavirus dwingt veel werkgevers te improviseren en vooral flexibiliteit te tonen. Dit gaat niet overal even gemakkelijk. De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid) ondersteunt werkgevers bij het in dienst houden van werknemers bij de acute en zware terugval in de omzet. Bij een omzetverlies van minimaal 20%, kunt u een tegemoetkoming en in de loonkosten aanvragen.

Uitgangspunt voor de NOW is omzetdaling

Aangenomen wordt dat omzetdalingen van meer dan 20% het gevolg zijn van deze buitengewone omstandigheden, die buiten het normale ondernemersrisico vallen. U hoeft niet aan te tonen in welke mate de omzetdaling door deze buitengewone omstandigheden wordt veroorzaakt. Het omzetverlies wordt bepaald op concernniveau.

Voor welke werknemers geldt de NOW?

De regeling geldt voor werknemers die in dienst zijn en verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Dus ook de flexibele contracten en mensen met een nul-urencontract. De grondslag is het SV loon van de maand januari. Hier komt een opslag bij van 30% voor de werkgeverslasten. Als een werknemer meer verdient dan €9.538 per maand, wordt het meerdere niet meegeteld.  

Hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming is gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100%, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Is de omzetdaling lager, dan wordt de subsidie evenredig lager. Om een grove schatting te maken van de tegemoetkoming hanteert u deze formule: percentage omzetdaling x loonsom januari 2020 x 3 x 1,3 x 0,9

Aanvraag NOW bij het UWV

Vanaf 6 april 2020 kunt u de aanvraag indienen bij het UWV. De benodigde gegevens:

  • Bedrijfsnaam en gegevens
  • Loonheffingennummer
  • De verwachte omzet in drie maanden van gekozen meetperiode
  • Totale omzet in 2019
  • Verwacht omzetverlies in percentage

Uitbetaling van de tegemoetkoming

Het UWV beslist binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Het voorschot bedraagt 80% van de subsidie.  De uitbetaling hiervan vindt binnen vier weken plaats en zal in drie termijnen worden voldaan.

Definitief vaststellen

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, vraagt u vaststelling van de subsidie aan. In beginsel voldoet een accountantsverklaring. Het UWV stelt de subsidie binnen 22 weken na aanvraag definitief vast. Dit kan leiden tot een nabetaling of terugvordering. 

Advies van VMD Koster over de NOW

De adviseurs van VMD Koster staan voor u klaar om samen na te gaan waar u een beroep op kunt doen en op welke zaken u misschien kunt besparen. Bel 0172 611 116 voor een telefonisch adviesgesprek of vul het contactformulier in.