Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Zorgverzekeraars: doorbraak zorgwet belangrijk voor kostenbeheersing en kwaliteit

woensdag 24 december 2014

De bereikte doorbraak over de aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is van cruciaal belang om de alsmaar stijgende zorgkosten te kunnen beteugelen, aldus Zorgverzekeraars Nederland. Door deze aanpassing kunnen zorgverzekeraars bij naturapolissen de vergoeding beperken van zorg die zij niet gecontracteerd hebben. Zorgverzekeraars vinden dit een belangrijk instrument om de komende jaren goed te kunnen sturen op de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Zij hadden over deze aanpassing met de minister en met vertegenwoordigers van patiënten en  zorgaanbieders afspraken gemaakt in het kader van de zorgakkoorden.

In de discussie van de afgelopen maanden zijn onterechte beelden opgeroepen over de aard en de achtergronden van de aanpassing van artikel 13. Zorgverzekeraars hopen dat met het nu bereikte akkoord aan deze onjuiste beeldvorming een einde komt en roepen alle partijen op constructief met elkaar te blijven werken aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders.

Zorgverzekeraars realiseren zich dat hun belangrijke rol in de zorg ook hoge eisen stelt aan de legitimatie van hun beleid en de transparantie van hun handelen, de keuzes bij zorginkoop en hun polisaanbod. Zij zien die verantwoordelijkheid en zijn daar ook volop mee bezig. Ook vinden zorgverzekeraars het van belang dat verzekerden goed geïnformeerd worden over de verschillende polisvarianten en de gevolgen daarvan voor hun keuzemogelijkheden. In dat kader moet ook helder zijn dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben, waardoor toegang tot de noodzakelijke zorg voor alle verzekerden, ongeacht hun polis, altijd gewaarborgd is.

De brief van de minister-president bevat nog onvoldoende duidelijkheid over de precieze wijzigingen in het wetsvoorstel. ZN wacht voor een definitief oordeel het nieuwe wetsvoorstel af. 

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Karin Verzuu

Karin Verzuu

uw particuliere adviseur

0172 611 116

Ik zorg er graag voor dat u tevreden bent en blijft over uw verzekeringen bij ons op kantoor.
Alle specialisten