Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Workshop WerkVinden over pensioen 50-plussers

woensdag 29 mei 2019

Workshop WerkVinden over pensioen 50-plussers

Voor iedereen is het belangrijk om inzicht te hebben in de pensioenopbouw. De vraag die iedereen moet kunnen beantwoorden is: wat wordt het inkomen als ik stopt met werken en een AOW-uitkering ga ontvangen?

Stichting WerkVinden

Helaas blijkt in de praktijk dat de meeste mensen het antwoord niet weten. Dat ondervindt ook Stichting WerkVinden. Deze vrijwilligersorganisatie helpt belangeloos werkzoekenden bij het vinden van werk. De stichting richt zich vooral op 50-plussers.

Pensioenopbouw voor 50-plussers

Juist voor 50-plussers is het belangrijk om na te denken over het inkomen voor later. Omdat het in dit geval om mensen gaat die op het moment geen werk hebben, ligt de aandacht vooral bij het vinden van een leuke baan. Er is daarom vaak weinig aandacht voor het pensioeninkomen.

Workshop van pensioenadviseur VMD Koster

Wat kan ik doen om mijn pensioen te verbeteren als 50-plusser? En wat verandert er nu ik werkloos ben? Deze vragen beantwoordt pensioenadviseur Jan Zwiers tijdens een workshop op 17 juni in Alphen aan den Rijn. Hij behandelt tijdens de workshop niet alleen pensioenen, maar ook andere mogelijke inkomsten zoals de AOW-uitkering, lijfrentepolissen en de hypotheek.

Waar en wanneer vindt de workshop plaats?

De workshop vindt plaats op maandag 17 juni 2019 van 20:00 tot 22:30 uur. Het adres is Castorstraat 1 in Alphen aan den Rijn. Aanmelden kan via de website werkvindenalphen.nl