Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Samen werken aan het voorkomen en beperken van risico’s

woensdag 13 maart 2019

Samen werken aan het voorkomen en beperken van risico’s

VMD Koster verzekeringen helpt vervelende verrassingen te voorkomen. Ik leg u graag uit hoe mijn collega's en ik invulling geven aan deze belofte. En hoe de samenwerking met BCM daar bij aansluit.

Het adviesproces bij risicomanagement

Wij analyseren, adviseren en helpen bedrijven bij het voorkomen en beperken van risico's. Daarbij kijken wij veel verder dan alleen verzekeren. Eerst maken wij een risicoanalyse. We hebben hier een mooie tool voor ontwikkeld. Daarmee kunnen we samen met de ondernemer of financieel manager alle risico’s in kaart brengen. We kijken dan ook wat er al gedaan wordt om de risico’s in te perken, bijvoorbeeld met preventiemaatregelen of een verzekering.

Uit de risicoanalyse komen actiepunten naar voren, voor ons als adviseur en voor het bedrijf zelf. Dit maakt duidelijk wat er moet gebeuren om het risicobeheer helemaal kloppend te maken. Samen zorgen we ervoor dat de actiepunten ook tijdig opgevolgd worden.

Samenwerking met BCM

Onze visie is: risicobeheer doe je samen. Daarmee bedoelen we niet alleen de klant en VMD Koster, er zijn altijd meer partijen betrokken bij effectief risicobeheer. Daarom zijn wij een partnerschap aangegaan met BCM. Dit bedrijf uit Woerden consulteert bedrijven over het totale continuïteitsplan, maar biedt ook een betaalbare, optimaal ingerichte uitwijklocatie. Een kantoorruimte met alle faciliteiten en waar u binnen twee uur terecht kunt.

 

Afbeelding 1: Oplossingen voor bedrijfscontinuïteit

VMD Koster en BCM vullen elkaar aan

BCM biedt de eerste hulp vooraf en direct na een calamiteit. De voorbereidingen én de daarop volgende oplossing, het uitwijkkantoor, zorgen ervoor dat ondernemers zich bij een calamiteit snel kunnen richten op de toekomst van hun bedrijf. Maar bij bijvoorbeeld brand is de schade aan de inventaris, goederen en het bedrijfsgebouw groot. Ook loopt het bedrijf omzet mis. Verzekeringen zijn een belangrijk puzzelstukje binnen BCM.

 

Afbeelding 2: Verzekeringen als onmisbaar puzzelstukje voor bedrijfscontinuïteit
 
Meer over de samenwerking met BCM