Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Duizenden klachten in eerste halfjaar na invoering AVG

maandag 26 november 2018

Duizenden klachten in eerste halfjaar na invoering AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de eerste zes maanden na invoering van de privacywet AVG ruim 7.000 klachten en tips binnengekregen over mogelijke overtredingen. Veel klachten gaan over het inzagerecht, waarmee mensen aan organisaties en bedrijven kunnen vragen welke gegevens die van ze hebben.

Maatregelen tegen overtredingen AVG

Met de AVG kan de AP ingrijpen als organisaties niet op een goede manier omgaan met de gegevens van mensen of bedrijven. De boete kan oplopen tot maximaal 4 procent van de jaaromzet of 20 miljoen euro. De AP heeft inmiddels verkennende onderzoeken gedaan bij de overheid, financiële instellingen en ziekenhuizen. Zo dreigt bij uitkeringsinstantie UWV een dwangsom van 150.000 euro per maand, als de beveiliging van een site met medische gegevens daar niet voor 31 oktober volgend jaar op orde is.

En de Belastingdienst moet stoppen met het gebruik van het bsn-nummer van zzp'ers in het btw-nummer. Een vermogensbeheerder kreeg een dwangsom opgelegd van 48.000 euro, omdat het bedrijf in eerste instantie weigerde inzage te geven in de gegevens van een klant.

Advies over de AVG

Op de website cyberadviseur.nl geven wij alle informatie over de AVG en de gevolgen voor uw bedrijf. Voor een advies op maat over cyber- en datarisico’s kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met onze risicomanagers: bel 0172 611 116 of mail naar

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Robbert-Paul Verkade

Robbert-Paul Verkade

risicomanager

06 558 81 588

Ondernemen is topsport, en daar hoort een goede begeleiding bij. Samen risico’s elimineren om optimaal te presteren: daar ga ik voor met mijn klanten.
Alle specialisten