Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

AOW- en pensioenrichtleeftijd in 2024 niet omhoog

dinsdag 6 november 2018

AOW- en pensioenrichtleeftijd in 2024 niet omhoog

Het CBS publiceerde de nieuwe prognoses over de levensverwachting van 65-jarigen in 2024. Op basis van deze berekeningen blijft de AOW-leeftijd in 2024 ook op 67 jaar en 3 maanden. De pensioenrichtleeftijd blijft in 2020 op 68 jaar.

AOW-leeftijd gekoppeld aan levensverwachting

Met ingang van 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Of (en hoeveel) de AOW-leeftijd wordt verhoogd, wordt altijd 5 jaar vooraf bekend gemaakt.De berekeningen van het CBS wijzen uit dat een 65-jarige in 2024 gemiddeld nog 20 jaar en 7 maanden blijft leven. De AOW-leeftijd in 2024 blijft daarom staan op 67 jaar en 3 maanden.

Ontwikkeling AOW-leeftijd tot en met 2024

Jaar Verhoging in maanden AOW-leeftijd Geldt voor mensen geboren in welke periode?
2018 3 66 Na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953
2019 4 66 + 4 maanden Na 31 december 1952 en voor 1 september 1953
2020 4 66 + 8 maanden Na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954
2021 4 67 Na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955
2022 3 67 + 3 maanden Na december 1954 en voor 1 oktober 1955
2023 0 67 + 3 maanden Na september 1955 en voor 1 oktober 1956
2024 0 67 + 3 maanden Na september 1956 en voor 1 oktober 1957

Ontwikkeling pensioenrichtleeftijd

De pensioenrichtleeftijd is op een vergelijkbare wijze gekoppeld aan de levensverwachting. Op grond van de prognose van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2030 blijft de pensioenrichtleeftijd ook in 2020 68 jaar.