Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wanbetaling zorgpremie neemt verder af

vrijdag 19 oktober 2018

Wanbetaling zorgpremie neemt verder af

Eind 2017 hadden bijna 230.000 personen van 18 jaar of ouder minimaal een half jaar geen zorgverzekeringspremie betaald. Dat is 1,7% van het totaal. Wanbetaling komt volgens CBS het vaakst voor bij mannen van 25 tot 40 jaar.

Aangepaste wetgeving

Het percentage wanbetalers bereikte in 2014 een piek van 2,2% en is daarna gedaald. De dalende trend valt samen met aangepaste wetgeving, waardoor personen sneller kunnen uitstromen uit de wanbetalersregeling.

Vrouwen betalen de zorgpremie beter dan mannen

Mannen staan vaker als wanbetaler te boek dan vrouwen, 2,1% tegen 1,3 %. Mannen van 30 tot 35 jaar hebben met 3,5% in 2017 het vaakst een betalingsachterstand op hun basisverzekering, gevolgd door mannen van 35 tot 40 jaar en van 25 tot 30 jaar. Ook bij de vrouwen komen wanbetalers in deze leeftijdsgroepen het meeste voor.

Wat gebeurt er wanneer iemand zijn premie niet betaalt?

Mensen die hun zorgpremie langer dan zes maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Dit instituut is bevoegd om de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of uitkering in te houden. Het gaat daarbij om de zogenaamde bestuursrechtelijke premie. Deze premie ligt hoger dan de gemiddelde premie die zorgverzekeraars vragen, om de kosten voor deze regeling niet te leggen bij mensen die hun zorgpremie wel betalen.