Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

maandag 1 april 2019

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Inzetten op duurzame inzetbaarheid is de beste manier om verzuim te beperken. Met de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid kunt u als werkgever subsidie aanvragen voor projecten met als doel de gezondheid, vitaliteit, betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te bevorderen.

Laatste kans voor aanvragen subsidie

Subsidie kan alleen aangevraagd worden in bepaalde tijdvakken. De laatste kans daarvoor in 2019 is van maandag 8 april om 09.00 uur tot veijdag 12 april om 17.00 uur.

Hoe kunt u subsidie aanvragen voor duurzame inzetbaarheid?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project gericht zijn op (één van) deze thema’s:

  • Bevorderen van gezond en veilig werken
  • Bevorderen van een leercultuur voor werkenden
  • Stimuleren van interne mobiliteit van werkenden
  • Bevorderen van een flexibele werkcultuur

U kunt de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen tot een bedrag van maximaal 12.500 euro. Een project mag hoogstens 12 maanden duren. Er moet aangetoond worden dat medewerkers actief betrokken worden bij het project. Aanvragen kan via de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Waarom wordt duurzame inzetbaarheid en vitaliteit gestimuleerd?

De zorgkosten in Nederland stijgen al jaren. Om zorg betaalbaar te houden, moet de vraag naar zorg minder worden. Ook de AOW-leeftijd stijgt, dus medewerkers moeten langer doorwerken. Zij moeten het werk ook op oudere leeftijd nog aankunnen. Het doel is daarom om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Nieuw kortingsbeleid zorgverzekering past bij inzet op duurzame inzetbaarheid

Per 1 januari 2020 is de korting bij een collectieve zorgverzekering afhankelijk van zorginhoudelijke afspraken. De korting op de basisverzekering wordt gemaximeerd tot 5%. Hoeveel korting wordt gegeven op de aanvullende zorgverzekering bepaalt de zorgverzekeraar. Wij kunnen u ondersteunen bij de keuze voor de juiste collectieve zorgverzekering waar zowel de medewerkers zelf als de organisatie als geheel van profiteren.

Meer over duurzame inzetbaarheid

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten