Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

AOW-leeftijd stijgt minder snel

maandag 3 september 2018

AOW-leeftijd stijgt minder snel

In 2016 werd nog verwacht dat een ingangsleeftijd van de AOW van 70 jaar al in 2044 zou worden bereikt. Door de minder snel stijgende levensverwachting zal dit naar verwachting bijgesteld worden naar 2047. KPMG becijferde dat het kabinet ook in 2024 kan afzien van een verhoging van de AOW-leeftijd.

In 2023 geen verhoging, in 2024 waarschijnlijk ook niet

Vorig jaar besloot de overheid op basis van de cijfers van het CBS om de ingangsleeftijd van de AOW in 2023 niet te verhogen naar 67 jaar en 6 maanden. Op basis van het projectiemodel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft KPMG berekend hoeveel lager de levensverwachting vergeleken met eerdere berekeningen op dit moment is. Op basis hiervan verwacht KPMG ook geen verhoging van de AOW-leeftijd in 2024.

Levensverwachting stijgt, maar minder snel

De ingangsleeftijd van de AOW is gekoppeld aan de levensverwachting. Meer sterfgevallen, met name als gevolg van hardnekkige griepepidemieën en strengere winters, lijken de belangrijkste oorzaken van de huidige rem op de levensverwachting. Dit betekent overigens niet dat de levensverwachting afneemt. Het betekent wel dat deze minder snel stijgt dan eerder was voorspeld.

AOW-leeftijd wordt vijf jaar van tevoren vastgesteld

Elk jaar wordt gekeken of de AOW-leeftijd moet worden verhoogd op basis van de levensverwachting. Dat moet vijf jaar van tevoren worden gemeld om mensen tijdig hierover te informeren. Dan hebben ze tijd om zelf aanvullende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld extra sparen voor hun (aanvullend) pensioen of om nu alvast een extra verzekering af te sluiten als ze toch eerder willen stoppen met werken.

Wat wordt mijn AOW-leeftijd?

Wie wil zien wat op dit moment de leeftijd is waarop hij of zij voor het eerst AOW krijgt, kan daarvoor terecht op rekentools op de sites van de Sociale Verzekeringsbank en Wijzer in Geldzaken.