Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Kennis over de zorgverzekering neemt toe

vrijdag 31 augustus 2018

Kennis over de zorgverzekering neemt toe

De kennis van zorgverzekerden over het eigen risico bij de zorgverzekering is tussen 2009 en 2018 licht toegenomen. Dat de zorgtoeslag behalve een bijdrage voor de premie, ook een bijdrage is voor het eigen risico, blijken verzekerden echter vaak niet te weten. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel (Netherlands institute for health services research).

Wanneer betaalt u eigen risico?

Vijf op de zes verzekerden geeft hierin correct aan dat voor een bezoek aan de huisarts geen eigen risico geldt. Het eigen risico geldt wel voor een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH), maar dat weten twee van de vijf verzekerden niet, met mogelijk onverwachte kosten als gevolg.

Verkeerde afweging

Kennis over het eigen risico is nodig om een juiste afweging te kunnen maken. Daarom is het belangrijk te weten waarvoor het eigen risico wel en niet geldt. Als verzekerden niet weten dat er voor bepaalde zorg geen eigen risico in rekening wordt gebracht, bestaat het risico dat zij onterecht vanwege de kosten afzien van noodzakelijke zorg. Andersom kunnen verzekerden juist voor onverwachte kosten komen te staan als zij niet precies weten waarvoor het eigen risico wel geldt.

Zorgtoeslag reserveren

Van de onderzochte compensatieregelingen is de zorgtoeslag het meest bekend onder verzekerden: in 2018 zegt ruim negen op de tien verzekerden ongeveer of precies te weten wat dat is. De meeste verzekerden weten dat de hoogte van de zorgtoeslag afhangt van het inkomen en niet van de zorgkosten en dat het een bijdrage is voor de premie. Dat de zorgtoeslag ook een tegemoetkoming is voor het eigen risico, blijken veel verzekerden niet te weten.