Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Forse stijging burenruzies

dinsdag 31 juli 2018

Forse stijging burenruzies

DAS constateert dat het aantal burenruzies in het eerste kwartaal van 2018 met 34% steeg. Er werden 870 zaken in behandeling genomen door de rechtsbijstandverzekeraar. In de eerste drie maanden van 2017 waren dit er 651. Hoogoplopende ruzies ontstaan over de erfafscheiding, overhangende beplanting, geluid en privacy.

Minder persoonlijk contact en minder tolerantie

Volgens DAS verschuiven de tolerantiegrenzen. Bij burenrelaties speelt tolerantie een belangrijke rol. Mede door digitalisering en minder persoonlijk contact komen uiteindelijk ook de  buurman en buurvrouw steeds meer op afstand te staan. Onbekend maakt onbemind en het wordt dan ook makkelijker om de juridische strijd aan te gaan. De bereidheid om in onderling overleg tot een oplossing te komen is nauwelijks aanwezig.

Meerdere oorzaken voor een burenruzie

Vaak liggen aan burenruzies meerdere oorzaken ten grondslag. Het is dan het conflict achter het conflict dat speelt. Het gaat niet over de boom, maar wat steekt is dat de buren zich nooit hebben voorgesteld toen ze er kwamen wonen. Of dat er een dakkapel gebouwd is zonder de buren vooraf te informeren. Deze achterliggende conflicten leiden tot frustraties die weer aanleiding zijn voor de juridisch procedure over de boom of de dakkapel. Het lukt meestal niet de eigen rol in een conflict te relativeren. Het gelijk halen bij de rechter is dan belangrijker dan de relatie met hun buren. En zo lopen de conflicten tot grote hoogte op.

Bemiddeling helpt om escalatie te voorkomen

Toch is het verstandig om een ruzie niet te laten escaleren. Partijen beseffen vaak onvoldoende dat zij met elkaar verder moeten als buren. Inzet van een bemiddelaar heeft vaak goede resultaten. De ergernissen over en weer kunnen worden uitgesproken en daarmee wordt voorkomen dat ruzies escaleren en dan vaak alleen nog maar met tussenkomst van de rechter kunnen worden opgelost.