Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?

dinsdag 20 maart 2018

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?

Heeft u zorgkosten gemaakt in 2017? Dan zijn deze kosten in sommige gevallen aftrekbaar van de belasting. U mag niet alle medische kosten opgeven, er zijn enkele voorwaarden waar de kosten aan moeten voldoen. Het is goed om deze te kennen zodat u niet de fout in gaat bij het doen van de belastingaangifte.

Zorgkosten die aftrekbaar zijn

Maakt u kosten in verband met ziekte of invaliditeit? Dan zijn deze medische kosten aftrekbaar, mits deze kosten gemaakt zijn in het jaar waarover u aangifte doet. Bovendien mag u de kosten niet vergoed hebben gekregen op andere manieren, bijvoorbeeld via uw (aanvullende) zorgverzekering. Tot slot mag u ook geen zorgkosten aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.

Bewijs zorgkosten

Heeft u kosten gemaakt die aftrekbaar zijn? Bijvoorbeeld kosten voor medicijnen of voor hulpmiddelen? Of wellicht heeft u medische kosten gemaakt voor iemand anders, zoals uw ouders? Bewaar dan wel uw bonnen of rekeningafschriften. De Belastingdienst kan u namelijk vragen om aan te tonen dat u de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt.

Drempelbedrag

Er is een drempelbedrag voor de kosten die u mag aftrekken. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van uw inkomen en eventueel dat van uw fiscale partner. Op de website van de belastingdienst ziet u hoe het drempelbedrag berekend wordt voor 2017 en 2018.

Meer informatie over de aftrek van zorgkosten

Wilt u meer weten over de aftrek van zorgkosten? Bezoek de website van de Belastingdienst. Op de website kunt u ook zelf uw belastingaftrek berekenen.