Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Nederlandse werknemer minder gestrest dan Europese collega's

vrijdag 16 maart 2018

Nederlandse werknemer minder gestrest dan Europese collega's

Nederlandse werknemers gaan in het algemeen ontspannen naar hun werk. Slechts een op de tien (10%) zegt zich dagelijks gestrest te voelen. Net als vorig jaar zijn ze daarmee de minst gestreste werknemers in Europa. Dat blijkt uit het onderzoek van HR-dienstverlener ADP onder bijna 10.000 Europese werknemers, waaronder ruim 1.300 Nederlanders.

Meer stress op de werkvloer

Europese werknemers zijn gemiddeld iets meer gestrest dan een jaar geleden. Bijna een op de vijf respondenten (18%) zegt nu dagelijks last te hebben van werkstress; een stijging van vijf procentpunten ten opzichte van vorig jaar. Van de mensen die last hebben van werkstress overwegen drie op de tien (30%) om van baan te veranderen.

Weinig aandacht voor geestelijk welzijn werknemer

Werkgevers doen nog niet voldoende om stress op de werkvloer tegen te gaan, zo blijkt uit de reacties van respondenten. Een derde van de werkgevers (34%) heeft volgens de werknemers weinig tot geen interesse in het geestelijk welzijn van hun werknemers. Meer dan één op de tien (14%) is er zelfs van overtuigd dat hun bedrijf geen enkele interesse voor hun geestelijk welzijn heeft. In Nederland is dit slechts 7%.

Stress als oorzaak van verzuim

Stress leidt onherroepelijk tot problemen zoals een lagere productiviteit, minder betrokkenheid en een hoger verzuim. Dat raakt zowel de werknemer als het bedrijf.  Van alle verzuimde werkdagen in 2016 had 16% werkstress als reden. In totaal verzuimden werknemers dat jaar ruim 7 miljoen dagen verzuimd wegens werkstress.

Stress in Europa: Polen nummer één

Polen staan bekend als harde werkers, maar zijn van alle Europeanen ook het meest gestrest en het minst geneigd te geloven dat de werkgever interesse toont in hun geestelijk welzijn. Meer dan een kwart (27%) van hen zegt dagelijks stress te ervaren op het werk. Franse en Britse werknemers (beiden 20%) komen daarna. Van de werknemers in Italië overweegt meer dan vier op de tien wegens werkstress ander werk te zoeken. Dat is twee keer zo veel als in Nederland en Zwitserland (20%).