Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Minister wil pensioen automatisch verdelen bij echtscheiding

vrijdag 9 maart 2018

Minister wil pensioen automatisch verdelen bij echtscheiding

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor dat na een echtscheiding het pensioen voortaan automatisch wordt verdeeld over beide ex-partners. Zo worden kwetsbare partners beter beschermd. En beide ex-partners krijgen meer regie op hun eigen financiële planning.

Huidige regels over verdeling pensioen na een scheiding

Na een scheiding heb je recht op de helft van het pensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat recht is er nu al. Maar dat moet je  wel op tijd doorgeven aan je pensioenfonds of pensioenverzekeraar, binnen twee jaar. Als je dat vergeet of te lang uitstelt, moet je de uitbetaling zelf met je ex-partner regelen, ook als die daar geen zin in heeft.

Verdeling direct na de scheiding

Pensioenfondsen- en verzekeraars moeten de pensioenrechten ook direct na scheiding gaan verdelen tussen de ex-partners. Nu gebeurt dat pas vlak voor de ingang van het pensioen, waardoor ex-partners levenslang afhankelijk van elkaar blijven voor beslissingen over hun pensioen. Bijvoorbeeld over de vraag wanneer het pensioen moet ingaan. Straks kunnen beide ex-partners los van elkaar beslissen en beschikken over het verdeelde pensioen. 

Wet verevening pensioenenrechten bij scheiding

De bedoeling van de minister is dat er een aanpassing komt van de Wet verevening pensioenenrechten bij scheiding uit 1995. Hij wil die aanpassing in 2019 bespreken met de Tweede Kamer. De komende tijd wordt het voorstel verder uitgewerkt in overleg met de pensioensector, het Actuarieel Genootschap en andere betrokkenen.