Menu
 • en_EN, us_EN
 • nl_NL

Buitenopslag en brandgevaar

donderdag 8 maart 2018

Buitenopslag en brandgevaar

Er zijn grote risico’s verbonden aan het buiten opslaan van spullen. Bij ongeveer 20% van de branden is sprake van brand in afvalcontainers en spullen die buiten zijn opgeslagen. Daarom moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om brand te voorkomen.

Minimaal 10 meter afstand

Verzekeraars eisen vaak dat u brandbare goederen buiten op minimaal 10 meter van uw bedrijfspand bewaart. Dit staat beschreven in de clausule ‘buitenopslag’. Als u dit niet doet, dan kan het betekenen dat bij schade niet wordt uitgekeerd. Het kan ook zijn dat de verzekeraar een eigen risico hanteert.

Verklein de kans op brandstichting

 • Sla uw brandbare zaken zoveel mogelijk binnen op.
 • Richt voor buitenopslag een vaste plek in, buiten het bereik van vandalen.
 • Gebruik voor afvalopslag containers die zijn voorzien van een slot.
 • Zet geen afvalmaterialen naast de containers.
 • Zet uw containers vast, zodat anderen deze niet kunnen verplaatsen.
 • Controleer aan het einde van de werkdag of het terrein is afgesloten.
 • Ga in gesprek met uw buren als de buitenopslag op het naastgelegen terrein een brandgevaarlijke situatie oplevert voor uw bedrijf.

Schade beperken bij brand

 • Houd zo veel mogelijk afstand tussen de opslag en uw gebouwen.
 • Sla niet meer pallets, kratten en overige brandbare materialen op dan nodig is.
 • Plaats emballage, afval en andere brandbare goederen niet onder luifels en afdaken.
 • Vuile poetsdoeken, verfresten en sigarettenafval kunnen door zelfontbranding brand veroorzaken. Maak daarom gebruik van metalen afvalcontainers met gesloten deksel.
 • Controleer aan het einde van de werkdag of de containers goed afgesloten zijn en deze op voldoende afstand van de gebouwen staan.