Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontbreekt bij kwart ondernemers

maandag 11 december 2017

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontbreekt bij kwart ondernemers

Bijna een kwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf heeft geen aansprakelijkheidsverzekering. Ook heeft bijna 40% van de ondernemers geen zakelijke rechtsbijstandverzekering. Dat blijkt uit een onderzoek van Reaal.

Risico aansprakelijkheid goed te verzekeren

Een aanzienlijk deel van de MKB-bedrijven loopt dus behoorlijke en onnodige risico’s. Want voor een geringe premie kunnen grote aansprakelijkheidsrisico’s verzekerd worden. Deze verzekering heet de AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven).  Ook de kosten van juridische bijstand lopen hoog op wanneer dit niet verzekerd is. De rechtsbijstandverzekering voor bedrijven ontbreekt echter ook bij veel bedrijven.

Bijna driekwart van de ondernemers de administratie rondom verzekeringen zelf  regelt; in enkele gevallen doen de echtgenoot (12,1%) of secretaresse (4,6%) dat.

Ondernemers profiteren van economische groei

De ondervraagde MKB’ers maken zich geen zorgen over de economie. De helft verwacht dat de Nederlandse economie in 2018 zal verbeteren (53%); ruim een derde verwacht dat het ongeveer hetzelfde zal blijven (35%). Iets minder dan de helft van de respondenten verwacht dat de economische situatie in 2018 ook voor hun eigen bedrijf zal verbeteren (47%). Ruim vier op de tien ondernemers verwachten dat de situatie hetzelfde zal blijven (43%).

Waar maken ondernemers zich zorgen om?

Waar liggen ondernemers wakker van? Uit het onderzoek blijken dit de grootste zorgenkindjes te zijn:

  • Bedrijfscontinuïteit na arbeidsongeschiktheid (34,6%)
  • Een verstoorde werk-privébalans (32,9%)
  • Het niet kunnen vinden van geschikt personeel (30,9%)