Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Tips voor goed verzuimbeleid

dinsdag 21 november 2017

Tips voor goed verzuimbeleid

Bestel gratis het verzuimboek van VMD Koster

Vaak is bij bedrijven niet duidelijk wat ze moeten, mogen en kunnen doen als het gaat om ziekte bij medewerkers. Daarom hebben de adviseurs van VMD Koster het boekje Verzuim, wat nu?  uitgebracht. Daarin een overzicht van alle zaken waar u als ondernemer of HR-medewerker rekening mee moet houden bij (langdurend) ziekteverzuim. U kunt het boekje gratis aanvragen via onderstaand formulier.

Aanvragen boekje met tips over verzuim

 

Tips over ziekteverzuim van VMD Koster

Zieke medewerkers: wat is verzekerd?

Als werkgever bent u twaalf jaar lang verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker. Voor de eerste twee jaar heeft u waarschijnlijk een ziekteverzuimverzekering met bijbehorende arbodienst. Voor de jaren daarna bent u of bij het UWV verzekerd of u bent WGA-eigenrisicodrager.

Loonaanvulling arbeidsongeschikte medewerkers

In Nederland bestaat een goed vangnet voor arbeidsongeschikte werknemers. Toch krijgt iemand die langdurig arbeidsongeschikt is onvermijdelijk te maken met een inkomensterugval. Als werkgever kunt u de hoogte van die terugval beperken met een WGA-gatverzekering en WIA-excedentverzekering.

Advies over de ziekteverzuim, arbodienstverlening en de WIA en WGA

Heeft u vragen over ziekteverzuim, arbodienstverlening of de WIA en WGA? Bel 0172 611 116 voor een afspraak met mij of één van mijn collega’s. Mailen kan natuurlijk ook: . Samen zorgen we ervoor dat uw verzuimbeleid goed opgesteld en uitgevoerd wordt.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten