Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Werkstress en ziekteverzuim

maandag 20 november 2017

Werkstress en ziekteverzuim

Het aantal werkgevers dat actief werkstress aanpakt, is gegroeid van 69% in 2014 naar 77% in 2016. Desondanks stijgen de kosten en de duur van het verzuim door werkstress. Dit blijkt uit cijfers van TNO.

7 miljoen dagen verzuim door werkstress

  • Van alle verzuimde werkdagen had 16% werkstress als reden.
  • In totaal hebben werknemers in 2016 ruim 7 miljoen dagen verzuimd wegens werkstress.
  • De daarmee gemoeide verzuimkosten voor werkgevers liggen rond de 2 miljard euro.
  • De kosten van het ziekteverzuim door werkstress is tussen 2012 en 2015 opgelopen van 7.300 naar 7.800 euro per verzuimende werknemer.
  • Het gemiddeld aantal verzuimdagen door werkstress ligt op 30 dagen per uitgevallen werknemer.
  • Eén op de zeven werknemers geeft aan last te hebben van burn-outklachten
  • 38% van de werknemers ervaart hoge taakeisen en 45% een lage autonomie.

Maatregelen tegen werkstress

44% van de werknemers geeft aan dat maatregelen tegen werkstress nodig zijn. Door in een vroeg stadium werkstress bespreekbaar te maken en samen naar oplossingen te kijken, kan uitval worden voorkomen. De verzuimspecialisten van VMD Koster kunnen u hierbij ondersteunen.