Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Kosten uitvaart zo laag mogelijk

donderdag 2 november 2017

Kosten uitvaart zo laag mogelijk

Prijs is de belangrijkste keuzefactor bij de eigen uitvaart. Uit onderzoek van Monuta blijkt dat 44% van de Nederlanders wil dat de plechtigheid zo goedkoop mogelijk is. De verwachte prijs van een uitvaart is belangrijk voor het vaststellen van het verzekerd bedrag van de uitvaartverzekering. De uitvaartkostenmeter is daarom een belangrijk hulpmiddel.

Uitvaartverzekering via VMD Koster

Kosten uitvaart

Ruim een kwart (26%) van de ondervraagden weet niet wat een uitvaart kost. Vooral jongeren (37%) dit lastig vinden in te schatten. Hoewel 77% van de ondervraagden een uitvaartverzekering heeft, denkt een grote groep (38%) dat de waarde van de uitvaartverzekering niet toereikend zal zijn.

Cremeren of begraven

Inmiddels is cremeren populairder dan begraven. Iets meer dan de helft kiest voor crematie, ruim een kwart wil liever een begrafenis. Er is bij de keuze voor cremeren of begraven wel een groot verschil tussen ouderen en jongeren. Waar ouderen vaker kiezen voor cremeren (72%), is dat bij jongeren iets minder duidelijk: circa 40% kiest begraven, nog eens 40% cremeren. Van de ondervraagden geeft 5% aan het eigen lichaam beschikbaar te willen stellen aan de wetenschap.

Wie worden uitgenodigd voor de uitvaart?

Veel mensen hebben al helder voor ogen wie mogen komen bij de uitvaart. Drie op de tien Nederlanders hebben kennissen die zie ze liever niet op hun eigen begrafenis of crematie willen. Vaak is dit al aan naasten doorgegeven. Maar 70% van de Nederlanders leggen deze en andere wensen omtrent de eigen uitvaart niet vast.

Uitvaartverzekering en uitvaartkostenmeter

Een uitvaart kost veel geld. Het is daarom voor uw nabestaanden van belang dat er een goede uitvaartverzekering afgesloten is. Dat begint met het vaststellen van het te verzekeren bedrag. U bepaalt dit zelf met behulp van de uitvaartkostenmeter op onze website: www.vmdkoster.nl/uitvaartkosten