Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Gebruik van persoonsgegevens en arbodienstverlening

donderdag 2 november 2017

Gebruik van persoonsgegevens voor ziekteverzuim en arbodienstverlening

Vanaf 1 januari 2018 moet iedere aanlevering  van persoonsgegevens voldoen aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit betekent onder andere dat arbodienstverleners vanaf 2018 geen persoonsgegevens van niet zieke werknemers mag verwerken. Het gaat dan om gegevens als het Burgerservicenummer (BSN) en naam, adres, woonplaats (NAW).

Nieuwe standaard voor aanleveren gegevens zieke werknemers

Bij een ziekmelding is het wel toegestaan om als werkgever NAW-gegevens uit te wisselen met de arbodienst. Het BSN mag pas verwerkt worden bij het eerste contact met een arts. Om ervoor te zorgen dat de gegevensuitwisseling op een correcte manier plaatsvindt, is de Nationale VerzuimStandaard 2017 (NVS 2017) ontwikkeld.

Veilig gegevens zieke werknemers aanleveren

De NVS 2017 voldoet volledig  aan de nieuwe richtlijnen van het AP. VMD Koster let er op dat wanneer u gegevens aanlevert bij de arbodienst of verzuimverzekeraar, dit per 1 januari 2018 volgens de richtlijnen is ingeregeld.  

Werkgever mag niet vragen naar medische gegevens

Als werkgever is het van belang om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hiervoor heeft u informatie nodig. Bijvoorbeeld om te beoordelen of u loon moet doorbetalen. Het is echter wettelijk niet toegestaan om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van uw werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken.

Welke informatie mag de werkgever wel vragen over en aan zieke werknemers?

Wel mag u als werkgever aan zieke werknemers gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer weer verwacht op het werk te zijn en of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren. De arbodienst speelt hier ook een grote rol. De arbodienst kan een oordeel geven over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. De werkgever kan dan samen met de werknemer bekijken wat voor werkzaamheden de werknemer (nog) wel kan doen.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Lisette den Blanken

Lisette den Blanken

business controller

0172 245 963

Goed advies start met doorvragen en discussie.
Alle specialisten