Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Duurzame inzetbaarheid en doorwerken tot de AOW-leeftijd

woensdag 1 november 2017

Duurzame inzetbaarheid en doorwerken tot de AOW-leeftijd

Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten we in Nederland steeds langer doorwerken. Maar zijn we daar ook toe bereid? Onderzoek van Wijzer in Geldzaken voor de Pensioen3daagse toont aan dat veel werknemers van 55 jaar of ouder er nog niet positief tegenover staan.

Scholing of verandering van baan om inzetbaar te blijven

Werknemers voelen er weinig voor om zich aan het einde van hun loopbaan nog om te scholen of van baan te veranderen om inzetbaar te blijven. 65% van de ondervraagden is wel bereid om in het laatste deel van hun werkzame leven een stapje terug te doen in de aard van hun werkzaamheden, maar als dit minder salaris betekent is dit voor slechts 26% nog een reële optie.

Werknemers verwachten dat werkgever helpt om langer door te werken

77% van de oudere werknemers verwacht van hun werkgever dat hij het voor zijn werknemers mogelijk maakt om langer door te werken tot hun pensioenleeftijd. Hoewel meer dan de helft van de werknemers zijn werk als fysiek of mentaal belastend ervaart, heeft slechts 23% weleens met zijn werkgever gesproken over de invulling van zijn werk en de inzetbaarheid tot aan de pensioenleeftijd. Gezondheid en werkplezier zijn volgens werknemers de sleutel tot langere inzetbaarheid. 53% van de 55-plussers onderneemt zelf al concrete acties om fysiek inzetbaar te blijven.

Niet goed voorbereid op langer doorwerken

Werknemers die hun werk als fysiek belastend ervaren hebben zelf relatief weinig maatregelen genomen om langer doorwerken mogelijk te maken. Er wordt pas in een laat stadium gesproken over werk en inzetbaarheid in de laatste jaren voor de pensioenleeftijd. Ook worden pas op latere leeftijd acties ondernomen om inzetbaar te blijven. Het lijkt erop dat het voor hen financieel gezien moeilijker is om minder te gaan werken of eerder te stoppen. Degenen die dit willen, verwachten dit dan ook pas relatief dicht tegen de AOW-leeftijd te doen.