Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Deeltijdpensioen en de pensioenleeftijd

woensdag 1 november 2017

Deeltijdpensioen en de pensioenleeftijd

56% van de werknemers ouder dan 55 jaar wil in aanloop naar hun pensioendatum minder gaan werken. Bijna een kwart (23%) van de werknemers die minder willen gaan werken, wil dit bekostigen door een deel van hun pensioen naar voren te halen. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken.

Doorwerken tot de AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is de afgelopen jaren verhoogd en zal de komende jaren verder stijgen. Eén van de manieren om het werken vol te houden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, is om in aanloop naar het pensioen minder uren te gaan werken. Velen spreken de wens uit om eerder te stoppen met werken of in aanloop naar de AOW- leeftijd minder uren te gaan werken.

Deeltijdpensioen in laatste jaren voor pensioenleeftijd

Bij deeltijdpensioen krijgt men voorafgaand aan de pensioenleeftijd al een stukje van het pensioen uitgekeerd. Daardoor wordt het financieel haalbaar om minder uren te werken. Toch is slechts een beperkt deel (39%) van de 55- 67-jarigen bekend met wat deeltijdpensioen inhoudt.

Na uitleg verwacht 26% van de oudere werknemers gebruik te maken van het deeltijdpensioen wanneer zij daartoe de mogelijkheid hebben. Redenen die worden genoemd om geen gebruik te maken van het deeltijdpensioen zijn de grote financiële consequenties, te weinig opgebouwd pensioen of het leuk vinden om door te werken.