Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Financieel verlies door niet verzekeren cyberrisico's

dinsdag 31 oktober 2017

Financiële verliezen door niet verzekeren cyberrisico's

Wereldwijd lijden bedrijven onnodig grote financiële verliezen omdat cyberrisico's niet of te beperkt worden verzekerd. Materiële risico’s, zoals brand, worden veel beter verzekerd. De gevolgen van bedrijfsonderbreking door cyberincidenten zijn echter een stuk groter dan bij materiële schade. Dat blijkt uit onderzoek van het Ponemon Institute , een toonaangevend onderzoeksbureau op het gebied van privacy, gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

Meer schade door cyberrisico's verwacht

Maar liefst vier op de tien bedrijven leed (38%) de afgelopen twee jaar financiële schade door cyberincidenten. Maar liefst 65 procent van de bedrijven verwacht dat de blootstelling aan cyberrisico's de komende jaren verder toeneemt.

Algemene verordening voor gegevensbescherming

Er komen meer cyberrisico's door de invoering van de Algemene verordening voor gegevensbescherming (AVG) in 2018. Slechts 30 procent van de bedrijven is naar eigen zeggen volledig op de hoogte van de juridische en economische gevolgen van de AVG. Boetes voor niet-naleving van de verordening kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de totale omzet van een organisatie.

De dekking van de cyberverzekering

De cyberverzekering is een belangrijke aanvulling op het verzekeringspakket voor de meeste bedrijven. De verzekering dekt meer dan alleen de aansprakelijkheid bij een datalek. Een cyberverzekering biedt ook praktische ondersteuning in het geval van een incident. Een team van experts op verschillende terreinen zorgt ervoor dat de impact van een cyberincident beperkt wordt. Daarin zit de meeste toegevoegde waarde van een cyberverzekering, omdat veel schade ontstaat als gevolg van bedrijfsstilstand.

Alles over risico cyber en data