Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Herhaalinbraak komt vaak voor

maandag 23 oktober 2017

Herhaalinbraak komt vaak voor

Bij één op de twaalf mensen die slachtoffer wordt van inbraak, keert de inbreker binnen korte tijd terug. Dat blijkt uit een analyse van het Verbond van Verzekeraars naar herhaalinbraken.

27.000 claims van een herhaalinbraak

In een periode van vijf jaar (van 2012 tot en met 2016) werden bij verzekeraars 328.000 claims ingediend voor inbraak en diefstal vanuit woonhuizen. Bij 27.000 claims (8 procent) was sprake van een inbraak op een adres waar al eerder was toegeslagen. Het CVS becijferde dat de herhaaltijd van de inbraakclaims – de tijd tussen twee claims op hetzelfde adres – iets meer dan een jaar is, gemiddeld 435 dagen is.

Inbrekers slaan vaak twee keer binnen een jaar toe

Bij bijna 15.000 herhaalinbraak claims, meer dan 50 procent van het aantal herhaalinbraak claims, is sprake van een nieuwe inbraak binnen een jaar tijd. Een mogelijke verklaring is dat de dief weet wat er te halen valt en wat de zwakke plekken van een woning zijn.

Preventietips om inbrekers weg te houden

Vooral in de wintermaanden is het verstandig preventieve maatregelen te nemen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Denk bijvoorbeeld aan goed hang- en sluitwerk, goede verlichting en bij afwezigheid zorgen voor een bewoonbare uitstraling van het huis. Inbrekers slaan vaak meerdere keren in specifieke wijken toe, dat maakt het ook zinvol om met buurtgenoten verdachte omstandigheden te delen, bijvoorbeeld in een WhatsApp-groep.

Politiekeurmerk Veilig Wonen aanvragen

Door het Politiekeurmerk Veilig Wonen [https://www.politiekeurmerk.nl/] aan te vragen, wordt het inbraakrisico ook een stuk kleiner. De belangrijkste eisen voor dit keurmerk zijn:

  • Gecertificeerd hang-en-sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels.
  • Verlichting bij de buitendeuren.
  • Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat.
  • Rookmelders op iedere etage en op de juiste plek.
Uw woonhuis en inboedel goed verzekerd in het Groene Hart Pakket