Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Werknemer let niet op cybersecurity

dinsdag 3 oktober 2017

Werknemer let niet op cybersecurity

Uit onderzoek van Alert Online blijkt dat slechts een op de vijf werkende Nederlanders (21%) zich zorgen maakt over digitale veiligheid op werk terwijl bijna de helft van de ondervraagden (46%) zich wel zorgen maakt over de digitale veiligheid thuis. Werkgever lichten hun werknemers echter nauwelijks voor over veilig online werken.

Meer over cybersecurity

Cybersecurity helden

Het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek is onderdeel van de jaarlijkse campagne van Alert Online, een initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het thema van de campagne is dit jaar ‘Cybersecurity helden’, waarbij het belang van het delen van tips met anderen centraal staat.

Veilig online werken

Voor werkgevers valt op dat punt nog een hoop winst te pakken. Uit het onderzoek onder 2.655 werkende Nederlanders blijkt dat de helft van alle werkenden nooit informatie heeft gekregen van zijn of haar werkgever over veilig online werken. Dat lijkt wel nodig want werkend Nederland wordt volgens Alert Online steeds minder voorzichtig. In 2015 maakte nog ruim een kwart (27%) zich zorgen over cybergevaren, nu is dat 21%.

Phishing mail

Werkende Nederlanders schatten de kans om op het werk slachtoffer te worden van een vorm van cybercrime lager in dan thuis. Toch heeft vier op de tien (39%) op werk weleens een phishing mail ontvangen, geeft bijna een kwart (23%) aan weleens een berichtje op social media te ontvangen met de vraag om op een onbekende link te klikken en heeft 16% te maken gehad met een onechte uitnodiging op social media voor zakelijk gebruik. Medewerkers in het ‘klein mkb’ (minder dan 10 medewerkers) hebben het vaakst te maken met cybercrime als phishing mails (61%), acquisitiefraude (40%) en een onechte uitnodiging op social media (24%).

Open wifinetwerken

Ook met onveilige wifinetwerken zijn werknemer laks. Twee derde van de werknemers die onderweg zijn of op locatie werken, maakt gebruik van open wifinetwerken die op dat moment beschikbaar zijn. Een op de vijf maakt altijd automatisch verbinding met wifinetwerken. En bijna de helft (45%) maakt nooit gebruik van een VPN-verbinding om internetverkeer versleuteld te versturen.

Ingewikkeld en belemmerend

Van de werkende Nederlanders die te maken hebben gehad met cybercrime, is de helft voorzichtiger geworden. Slechts een op de vijf treft hierna voorzorgsmaatregelen. Nederlanders vinden de instructies om je te beschermen tegen cybercrime te ingewikkeld en zien het inloggen via tweestapsverificatie en het niet automatisch kunnen opslaan van wachtwoorden als een belemmering.