Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Cijfers ziekteverzuim in Nederland

donderdag 28 september 2017

Cijfers ziekteverzuim in Nederland

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2016 3,9 procent van de te werken dagen van werknemers verloren ging aan ziekteverzuim. Dit ziekteverzuimpercentage is al enkele jaren vrij stabiel. Wel zijn er grote verschillen tussen verschillende bedrijfstakken. In dit bericht geven we een overzicht van de cijfers.

Ziekteverzuim en de omvang van een bedrijf

Kleine bedrijven, met 1 tot 10 werknemers, hebben met 1,6 procent in 2016 het laagste ziekteverzuim. Bij bedrijven met 10 tot 100 werknemers ligt het ziekteverzuim hoger, op 3,3 procent. Bedrijven vanaf 100 werknemers hebben het hoogste ziekteverzuimpercentage, 4,7 in 2016.

Ziekteverzuim verschil tussen grote en kleine bedrijven

Ziekteverzuim en de bedrijfstak

Het ziekteverzuimpercentage is het hoogst in het openbaar bestuur (5,3 procent), gevolgd door gezondheids- en welzijnszorg (5,1 procent). De bouwnijverheid zit met 3,7 procent ziekteverzuim het dichtst bij het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van alle sectoren (3,9 procent). De sector met het laagste ziekteverzuim is de horeca met een percentage van 2,2 in 2016. Sinds 2009 is dit de sector met het laagste ziekteverzuimpercentage.

Ziekteverzuim verschillen per branche

Verschillen tussen man en vrouw en jong en oud

Vrouwen verzuimen meer dan mannen. Ook stijgt het ziekteverzuim met de leeftijd. Laagopgeleide werknemers hebben een hoger verzuimpercentage dan hoogopgeleiden. Personen met een westerse achtergrond van de tweede generatie verzuimen even vaak als personen met een Nederlandse achtergrond. Andere groepen personen met een migratieachtergrond verzuimen juist minder vaak.

Ziekteverzuim verschillen per groep

Werknemers met vast contract verzuimen bijna dubbel zoveel

Werknemers met een vast contract hebben een bijna twee keer zo hoog verzuimpercentage als diegenen met een flexibel contract (4,3 versus 2,3 procent). Werknemers die een hogere werkdruk ervaren verzuimen meer. Een hoge werkdruk uit zich in erg snel werken, extra hard werken of heel veel werken. Ook fysiek en psychosociaal belastende arbeidsomstandigheden gaan gepaard met een hoger ziekteverzuim.

Werknemers die weinig zelfstandigheid ervaren in hun werk verzuimen meer. Weinig zelfstandigheid uit zich onder andere in nooit of slechts af en toe invloed hebben op hoe het werk eruitziet, de volgorde van het werk, het werktempo, het zelf bedenken van oplossingen, het bepalen van de werktijden en het opnemen van verlof. Hoe hoger de mate van zelfstandigheid, des te lager het ziekteverzuim.

Ziekteverzuim in Nederland per werksituatie 1

Ziekteverzuim in Nederland per werksituatie 2

Ziekteverzuim in Nederland per werksituatie 3