Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Een op vijf bedrijven slachtoffer cyberaanval

dinsdag 26 september 2017

Een op vijf bedrijven slachtoffer cyberaanval

Ruim 20% van de bedrijven met 10 of meer medewerkers had vorig jaar te maken met de gevolgen van cyberaanvallen. Bij de helft van de getroffen bedrijven leidden deze aanvallen tot kosten. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Welke bedrijfstakken worden het vaakst getroffen door een cyberaanval?

Aanvallen van buitenaf komen relatief vaak voor in de financiële sector en bij energiebedrijven. In de financiële sector leidden die aanvallen vaak tot uitval van ICT-systemen, terwijl de energiebedrijven na een aanval vaker met vernietigde of verminkte data blijven zitten. ICT-incidenten in de gezondheids- en welzijnszorg komen ook relatief vaak voor, maar zijn vaker storingen in hard- en software en al dan niet opzettelijke onthulling van gegevens door het eigen personeel.

Cyberaanvallen worden vaak niet gemeld

In 2016 is ongeveer een kwart van alle cybercrimedelicten gemeld. Dat is minder dan vier jaar eerder. Vooral identiteitsfraude bij banken of andere financiële instellingen werd de afgelopen jaren minder vaak gemeld. Naar schatting vonden in 2016 in totaal 2,5 miljoen cybercrimedelicten plaats waar personen en bedrijven uit Nederland slachtoffer van waren.