Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Meer schade door veranderingen klimaat

dinsdag 19 september 2017

Meer schade door veranderingen klimaat

Extreme regenval en hagelstenen gaan de komende decennia veel invloed hebben op de premies van schadeverzekeringen.  Er komt een forse stijging van de schadelast bij woonhuizen, bedrijven en auto’s. Dit voorspellen verzekeraars  op basis van nieuwe berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

Klimaatscenario’s van het KNMI

Het CVS heeft de 14 klimaatscenario’s van het KNMI met nieuwe schadedata doorgerekend op toekomstige schadelast. Als er nu geen maatregelen worden genomen, dan stijgt de schade op autoverzekeringen, opstalverzekeringen en inboedelverzekeringen in het meest extreme klimaatscenario met ruim een kwart miljard euro per jaar. Het is voor het eerst dat naast de klimaatschade aan woonhuizen nu ook de schade voor bedrijven en motorijtuigen in beeld zijn gebracht.

Veel schademeldingen door extreme hagelbui

Aanleiding voor het nieuwe onderzoek vormde de extreme hagelbui in Brabant en Limburg in 2016. Met bijna 100.000 schademeldingen en een uitgekeerd schadebedrag van zo’n 500 miljoen euro, de grootste natuurschade tot nu toe in Nederland.

Oplossingen om de schadelast te beperken

Verzekeraars gaan adviezen geven om de kans op schade door extreem weer te verkleinen: zet bijvoorbeeld kwetsbare apparatuur op een veilige plaats en voorkom achterstallig onderhoud. Met (lokale) overheden wordt ook gekeken naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld door bij renovatie of nieuwbouw klimaatbestendig te bouwen en te voorzien in voldoende riolerings- en afwateringscapaciteit.