Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Hogere fiscale pensioenleeftijd vanaf 2018

woensdag 13 september 2017

Hogere fiscale pensioenleeftijd vanaf 2018

Per 1 januari 2018 moeten veel pensioenregelingen aangepast worden. Dit komt door de koppeling tussen de pensioenrichtleeftijd en de AOW-datum.

Pensioenrichtleeftijd wordt 68 jaar

De AOW-datum wordt gekoppeld aan de levensverwachting. Op dit moment is dit 67 jaar en 3 maanden. Omdat de pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen in hele jaren wordt vastgesteld gaat de pensioenrichtleeftijd nu in één keer naar 68 jaar. Anders zou er 3 maanden geen pensioen meer opgebouwd worden tot het bereiken van de AOW-datum.

Advies over aanpassing van de pensioenregeling

Pensioenuitvoerders komen met een voorstel voor de aanpassing op de pensioenregeling. Als uw adviseur beoordelen wij de aanpassing. De bevindingen, gevolgen voor werkgever en werknemer, ons advies en een voorbeeld voor instemming naar de werknemers worden gecommuniceerd met de werkgever. Daarnaast wordt een kopie van aanpassingsvoorstel van de pensioenuitvoerder als bijlage meegezonden.

Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst met de werknemer?

De pensioenregeling maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden die zijn overeengekomen met de medewerkers. Wanneer de pensioenregeling (en de pensioenovereenkomst die met de medewerkers is gesloten) veranderd wordt, dan moet dat in redelijkheid en billijkheid gebeuren. Instemming van de medewerkers (of ondernemingsraad) is nodig. Bij versobering van de pensioenregeling, kan een eventuele compensatie ertoe bijdragen dat die instemming er ook komt.

Advies over aanpassing pensioenregeling

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Jan Zwiers

Jan Zwiers

directeur

0172 245 955

Duidelijk en no nonsense pensioenadvies.
Alle specialisten