Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Hogere gemiddelde premie WGA en ZW

donderdag 7 september 2017

Hogere gemiddelde premie WGA en ZW

Voor 2018 stijgt de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bij het UWV. De gemiddelde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) stijgt van 0,74% naar 0,75%. Die voor de Ziektewet (ZW) stijgt van 0,35% naar 0,41%. Dit staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2018. Onderling zijn er wel grote verschillen tussen de sectorale en individuele premies: de stijging kan oplopen tot meer dan 33%.

Waarom stijgen de premies?

De stijging heeft volgens UWV te maken met twee zaken. Voor de WGA geldt dat deze zich nog in de opbouwfase bevindt. Voor de ZW komt de stijging door de trend dat werkgevers met een relatief hoog risico bij UWV verzekerd blijven en werkgevers met lage instroom in de ZW het risico zelf gaan dragen. Dat brengt het gemiddelde van de UWV-premie omhoog.

Beschikking eind 2017 via de Belastingdienst

De hoogte van de Whk-premie die UWV hanteert, hangt direct of indirect af van het aantal werknemers dat vanuit een bedrijf instromen in de ZW en WGA. De precieze premie voor 2018 krijgen werkgevers eind 2017 via een beschikking van de Belastingdienst. Ook kunnen werkgevers hun gedifferentieerde premie WGA en ZW voor 2018 al zelf berekenen via uwv.nl/premiewijzer.

WGA-eigenrisicodragers betalen geen UWV-premie

Werkgevers kunnen voor de WGA en de ZW kiezen of ze gebruik willen maken van de publieke verzekering van UWV of zelf het risico willen dragen.WGA-eigenrisicodragers betalen de Whk-premie niet via de premies werknemersverzekeringen. Ze zijn dan wel zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers. Dat risico kunnen ze wel weer onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. De adviseurs van VMD Koster kunnen voor u in kaart brengen of dit interessant is. Neem daarvoor contact met ons op.