Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Kleine pensioenen bundelen vanaf 2018

dinsdag 5 september 2017

Kleine pensioenen bundelen vanaf 2018

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. Dit staat in een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het plan voor het bundelen van kleine pensioenen werd eerder al bekend gemaakt.

Vanaf 1 januari 2018

Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van kracht gaan. Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder besluit tot het uitbetalen daarvan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de werknemer. Daarom is besloten om dit anders te gaan organiseren.