Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Kosten onderzoek zorgfraude voor rekening fraudeur

woensdag 30 augustus 2017

Kosten onderzoek zorgfraude voor rekening fraudeur

Zorgverzekeraars gaan de kosten van onderzoeken naar fraude voortaan verhalen op de fraudeurs. Alle zorgverzekeraars gaan dezelfde werkwijze hanteren. Hoeveel onderzoekskosten worden teruggevorderd hangt volgens Zorgverzekeraars Nederland af van het fraudebedrag en de complexiteit van het onderzoek.

Beleid van Zorgverzekeraars Nederland

Bij kleine en weinig complexe zaken kunnen de daadwerkelijke onderzoekskosten of een vast bedrag aan onderzoekskosten worden doorberekend. Voor grotere en complexere zaken worden de werkelijke onderzoekskosten bij de fraudeur in rekening gebracht. Die zijn vaak aanzienlijk, omdat zulke onderzoeken tijdrovend zijn en ze door specialisten worden uitgevoerd. Naast de onderzoekskosten wordt vanzelfsprekend ook het ten onrechte gedeclareerde bedrag teruggevorderd.

Cijfers zorgfraude in Nederland

Afgelopen jaar is 126 keer de zorgverzekering van een frauderende verzekerde of het contract met een zorgaanbieder opgezegd. Daarnaast is 106 keer een natuurlijk persoon of rechtspersoon geregistreerd in het waarschuwingssysteem dat de andere zorgverzekeraars waarschuwt voor de fraudeur en is 71 keer een verzoek gedaan aan een ketenpartner om een fraude via het bestuursrecht, strafrecht of tuchtrecht te aan te pakken.