Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Extra kans om WGA-eigenrisicodrager opnieuw te worden

dinsdag 29 augustus 2017

Extra kans om WGA-eigenrisicodrager opnieuw te worden

Het kabinet maakt het voor werkgevers die in 2017 eigenrisicodrager voor de WGA hadden willen blijven, maar waarvan tegen hun wens toch het WGA-eigenrisicodragerschap is beëindigd mogelijk om al eerder dan na drie jaar weer eigenrisicodrager voor de WGA te worden.

Waarom deze extra mogelijkheid voor WGA-eigenrisicodragen?

Minister Asscher geeft aan waarom deze maatregel noodzakelijk is: "De koppeling van de WGA-vast en -flex betekende een grote operatie waarbij de garantstellers (verzekeraars en banken) niet alleen garanties moesten verstrekken voor nieuwe klanten, maar ook voor reeds bestaande eigenrisicodragers. Deze garanties voor de bestaande eigenrisicodragers moesten uiterlijk op 31 december 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn voor de uitvoering concrete afspraken gemaakt. Daarbij was ook duidelijk dat het eigenrisicodragerschap van werkgevers waarvan geen nieuwe garantie voor het gehele WGA-risico werd overlegd, zou worden beëindigd per 1 januari 2017.”

 “Ondanks een redelijk soepel verlopen overgangsproces hebben verzekeraars in een beperkt aantal gevallen per abuis geen nieuwe garantie aan de Belastingdienst overlegd voor werkgevers die reeds eigenrisicodrager waren en dat wilden blijven in 2017. Deze werkgevers hebben zelf wel op tijd (in 2016) bij hun garant aangegeven eigenrisicodrager te willen blijven. Omdat voor deze werkgevers per 1 januari 2017 geen geldige garantie voor het totale WGA-risico is overlegd zijn deze werkgevers per 1 januari 2017 ongewild weer de publieke verzekering van UWV ingestroomd.”

"Wettelijk gezien mogen deze werkgevers tenminste drie jaar na beëindiging van het eigenrisicodragerschap niet weer eigenrisicodrager worden. Voor de werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap nu ongewild is beëindigd acht de regering dit ongewenst. Zij hebben er immers niet voor gekozen om hun eigenrisicodragerschap te beëindigen. De regering acht het daarom gewenst om het voor deze specifieke groep werkgevers éénmalig mogelijk te maken om al eerder dan na drie jaar wederom eigenrisicodrager voor de WGA te worden. De regering is van plan om dit via een nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2018 te regelen."

Voor welke bedrijven geldt deze regeling?

Deze regeling geldt alleen voor werkgevers die op 31 december 2016 reeds eigenrisicodrager waren, en waarvan aangetoond kan worden dat zij in 2016 tijdig bij hun verzekeraar of bank, danwel hun verzekeringsadviseur hebben aangegeven dat zij per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilden blijven.

Er is vervolgens één moment waarop deze werkgevers kunnen overstappen naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA, namelijk op 1 juli 2018. Het is aan de werkgevers om vervolgens conform de reguliere procedure een aanvraag voor eigenrisicodragerschap te doen. Dit houdt in dat de werkgevers ten minste 13 weken voor 1 juli 2018 de aanvraag bij de Belastingdienst moeten indienen. Voor de werkgevers die aan de gestelde voorwaarden voldoen, geldt dat zij eennmalig niet aan de eis hoeven te voldoen dat zij tenminste drie jaar publiek verzekerd zijn geweest. 

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten