Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Meer keuze werknemers op pensioendatum

woensdag 23 augustus 2017

Meer keuze werknemers op pensioendatum

Werknemers krijgen meer keuzevrijheid voor hun pensioen. Zij kunnen voortaan kiezen voor een vaste óf variabele pensioenuitkering. Wat betekent dit precies?

Wat is het verschil tussen de vaste en variabele pensioenuitkering

De vaste pensioenuitkering is een keuze voor zekerheid. De werknemer koopt in één keer een vaste pensioenuitkering voor de rest van zijn pensioenjaren. Hij weet daardoor precies hoeveel geld hij elke maand krijgt.

  • Voordeel: Zodra u met pensioen gaat, weet u 100% zeker hoeveel geld u iedere maand ontvangt.
  • Nadeel: Als de rente op uw pensioendatum laag is, zit u vast aan een relatief laag pensioen.

Bij de variabele pensioenuitkering wordt ook na de pensioendatum een deel van het pensioenkapitaal belegd. Daardoor wisselt de hoogte van het maandelijkse pensioen per jaar. Deze keuze biedt dus minder zekerheid, maar levert naar verwachting wel méér op.

  • Voordeel: U gaat na uw pensioen door met beleggen. Uw pensioen krijgt de kans om door te groeien.
  • Nadeel: De hoogte van uw pensioen verandert ieder jaar. Het ene jaar ontvangt u meer, het andere jaar minder.

Keuze op de pensioendatum

Werknemers maken pas als ze met pensioen gaan een definitieve keuze voor een vast of variabel pensioen. Toch is het verstandig dat zij nú al rekening houden met de keuze die zij straks maken. Want dan kunnen ze met hun beleggingen alvast ‘voorsorteren’ op deze keuze. Zodat hun pensioen zich ontwikkelt op een manier die bij hen past.

  • Voorsorteren op een vast pensioen. Het beleggingsrisico wordt stap voor stap afgebouwd naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Dat biedt zekerheid.
  • Voorsorteren op een variabel pensioen. Het risico wordt minder snel afgebouwd. Want men blijft ook ná de pensioendatum beleggen. Dat geeft kans op een hoger pensioen.

Advies over keuze vast of variabel pensioen

Vast of variabel: die keuze is heel persoonlijk. Niet iedereen wil evenveel risico lopen met zijn pensioen. De adviseurs van VMD Koser kunnen natuurlijk helpen bij het maken van de juiste keuze. Neem daarvoor contact met ons op via 0172 611 116 of

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Edgar Gilijamse

Edgar Gilijamse

pensioenadviseur

06 558 91 336

De best passende pensioenregeling en heldere communicatie, zowel voor het bedrijf als de medewerkers. Dat is waar wij voor gaan!
Alle specialisten