Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Loondoorbetalingsplicht terug naar 1 jaar?

woensdag 16 augustus 2017

Loondoorbetalingsplicht terug naar 1 jaar?

Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn volgens de Telegraaf dichtbij een akkoord over het aanpassen van de loondoorbetalingsplicht. Nu zijn werkgevers verplicht twee jaar het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de toekomst zou dat teruggaan naar één jaar.

Een inkorting van de loondoorbetaling sluit goed aan bij de wensen van de waarschijnlijke nieuwe regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU. De wijzigingen zijn bedoeld om het voor kleine en middelgrote werkgevers makkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen.

Hoge kosten voor werkgevers

De wet VLZ (Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte) komt dus waarschijnlijk te vervallen. De huidige wet is te duur en kan werkgevers in de problemen brengen. Een ondernemer met vier werknemers in dienst komt in zware problemen als iemand ziek wordt. De werkgever mist dan een kwart van zijn werknemers, maar betaalt wel het volledige loon door. Bovendien moet de werkgever zich inspannen voor de re-integratie van de zieke werknemer.

Wat zijn de gevolgen van aanpassing loondoorbetalingsplicht?

Als de wettelijke aanpassing er komt, zal dit gevolgen hebben voor werkgevers en (zieke) werknemers. Mogelijk moeten straks meer mensen terugvallen op een WIA-uitkering. Hoe dan ook zullen wijzigingen invloed hebben op bestaande ziekteverzuimverzekeringen, maar waarschijnlijk ook op de verzekering voor WGA-eigenrisicodragen.

Ziekteverzuimverzekering voor kosten loondoorbetaling

Afspraken over de loondoorbetaling bij verzuim zijn vaak vastgelegd in een Cao en/of arbeidscontract. Het wettelijk minimum is 70% van de loonsom in het eerste en tweede jaar. De meeste bedrijven betalen (verplicht) 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede jaar door. Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Werkgevers die deze verzekering afsluiten hoeven dus niet zelf op te draaien.

Daarnaast betaalt een werkgever bij ziekte ook de werkgeverslasten door. Denk aan premies voor de verplichte werknemersverzekeringen en eventuele pensioenlasten. Het verzekerde bedrag bij de verzuimverzekering met bijvoorbeeld 20% verhoogd worden om deze kosten op te vangen.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten