Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Is het naast mijn zorgverzekering nodig om een reisverzekering af te sluiten?

Is het naast mijn zorgverzekering nodig om een reisverzekering af te sluiten?

Ja, een reisverzekering blijft nodig. Met een reisverzekering worden alle onvoorziene medische kosten vergoed. Daarnaast zijn bijna altijd repatriëring en extra verblijfskosten gedekt met een reisverzekering. Uw zorgverzekering zal hoogstwaarschijnlijk alleen het tarief dat in Nederland gangbaar is (of zoals aangegeven in uw polis) vergoeden en dat is in veel landen niet voldoende. Een ziekenhuisopname in Amerika kan bijvoorbeeld het twintigvoudige in dollars kosten.

Alles over de reisverzekering