Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Rijgedragpolis autoverzekering nieuwe norm?

maandag 7 augustus 2017

Rijgedragpolis autoverzekering nieuwe norm?

Op basis van onderzoek onder circa 30.000 Nederlandse automobilisten verwacht GfK de komende jaren een flinke groei in rijgedragpolissen. Mogelijk worden in 2020 een kwart van alle autoverzekeringen afgesloten met de afspraak dat het individuele rijgedrag wordt gevolgd in ruil voor premiekorting. Momenteel heeft slechts 1% van de automobilisten een rijgedragverzekering.

Hoe werkt een rijgedragpolis?

Bij een rijgedragverzekering worden via een app op de smartphone of een stick in de auto gegevens over rijgedrag verzameld. Deze gegevens worden gedeeld met de verzekeraar in ruil voor een beloning, meestal korting op de premie.

Nederlanders staan open voor meten rijgedrag voor de autoverzekering

Opvallend onderzoeksresultaat is dat meer dan de helft van de Nederlanders (53%) het wel ziet zitten om hun rijgedrag te laten opnemen in een voor verzekeraars openbare database. Hier moet wel voldoende beloning tegenover staan.

Gaan meer verzekeraars een rijgedragpolis aanbieden?

Bij de voorspelling van 25% marktaandeel gaat Gfk er vanuit dat autoverzekeraars de behoefte in de markt zullen volgen. Er gaan dan dus meer verzekeraars rijgedragpolissen aanbieden.

Veiliger rijgedrag door de autoverzekering?

Van de automobilisten die al een rijgedragverzekering hebben, zegt één op de drie veiliger te zijn gaan rijden nadat zij de verzekering hebben afgesloten. Hier staat tegenover dat 38% het rijgedrag, ondanks de rijgedragmonitoring, niet heeft aangepast.

Offerte autoverzekering aanvragen