Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Zorgpremie 2018 gaat omhoog

vrijdag 4 augustus 2017

Zorgpremie 2018 gaat omhoog

De zorgverzekeraars hebben volgens verzekeraar DSW te maken met een onverwachte tegenvaller van 400 miljoen euro. Die zal in 2018 worden doorberekend in de premie voor de zorgverzekering. Dit komt neer op gemiddeld 30 euro extra per jaar per premiebetaler, oftewel 2,50 per maand.

Hoe wordt de zorgpremie bepaald?

Verzekeraars krijgen op twee manieren geld binnen: via de premies die de verzekerden betalen en via het zorgverzekeringsfonds. Dat fonds wordt gevuld met bijdragen via werkgevers en door de rijksoverheid. Na allerlei herberekeningen over 2016 blijkt dat de zorgverzekeraars 400 miljoen minder uit dat fonds krijgen dan gedacht. Volgens DSW was dit niet te voorzien. Het betekent dat de reserves bij verzekeraars dalen en dit zal gevolgen hebben voor de premie van de zorgverzekering in 2018.

Wanneer worden de premies voor de zorgverzekering in 2018 bekend gemaakt?

Zorgverzekeraars moeten hun premies dit jaar een week eerder bekendmaken dan voorgaande jaren. De deadline ligt nu op 12 november. Meestal wachten de verzekeraars ook tot de laatste paar dagen voor deze deadline. DSW is meestal de eerste zorgverzekeraar die zijn premie voor het komende jaar bekendmaakt. Verwacht wordt dat dit eind september gebeurt.

Uw zorgverzekering via VMD KOSTER

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Annette Jongeleen

Annette Jongeleen

uw particuliere adviseur

0172 611 116

Ik hou ervan om mensen te helpen.
Alle specialisten