Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Bedrijfsleven nog niet bezig met AVG

donderdag 27 juli 2017

Bedrijfsleven nog niet bezig met AVG

Vanaf 2018 geldt er nog meer één privacywet in de hele Europese Unie: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In 2018 moeten alle bedrijven voldoen aan de eisen voor het omgaan met persoonsgegevens en het delen van deze gegevens met andere organisaties. Uit onderzoek van MKB Servicedesk blijkt dat veel MKB-bedrijven nog niet bekend zijn met de nieuwe privacywetgeving.

Cijfers over voorbereiding bedrijven op invoering AVG

  • 60,3 procent van alle MKB-bedrijven wist niet dat ze vanaf 25 mei 2018 moeten voldoen aan de AVG.
  • Van het kleinbedrijf tot zes medewerkers wist 74,6 % van de respondenten van niets.
  • 22,2 procent van de MKB-bedrijven heeft al wel maatregelen genomen of gaat dat binnenkort doen.
  • Het slechtst op de hoogte zijn bedrijven binnen de handel (72,7 procent), dienstverleners in de communicatie en informatie (70 procent) en de zakelijke dienstverlening (62,2 procent).
  • 15 procent vermoedde dat de wet geen betrekking heeft op hen.
  • 81,7 procent van alle respondenten gaf aan dat de overheid hier meer ruchtbaarheid aan moet geven, en vindt de voorlichting daarom  (zeer) slecht.
Alle resultaten van het onderzoek

Wat houdt de AVG in?

In de nieuwe Europese wet worden de gegevens van klanten nóg beter beschermd. De nadruk komt nog sterker te liggen op de verantwoordelijkheid van de bedrijven. Je moet te allen tijde kunnen aantonen dat je dat veilig hebt opgeslagen. Een bedrijf dat de AVG niet naleeft, riskeert torenhoge boetes.

Goed voorbereid op invoering AVG met stappenplan

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 10 stappen benoemd die organisaties kunnen helpen in de voorbereidingen op de nieuwe Europese privacywetgeving. De AP heeft samen met de andere Europese privacytoezichthouders ook guidelines opgesteld die meer uitleg geven over wanneer en hoe organisaties een privacy impact assessment (PIA) moeten uitvoeren.

Open het stappenplan invoering AVG

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Robbert-Paul Verkade

Robbert-Paul Verkade

risicomanager

06 558 81 588

Ondernemen is topsport, en daar hoort een goede begeleiding bij. Samen risico’s elimineren om optimaal te presteren: daar ga ik voor met mijn klanten.
Alle specialisten