Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wat is het verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid?

Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid?

Zowel bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) gaat om het schade die anderen geleden hebben door toedoen van uw bedrijf. Het onderscheid zit in het soort schade.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt door derden geleden zaak- en personenschade, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt het risico van financiële schade.