Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

4 op de 10 bedrijven had afgelopen twee jaar een datalek

donderdag 13 juli 2017

4 op de 10 bedrijven had afgelopen twee jaar een datalek

Het Nederlandse bedrijfsleven is de afgelopen twee jaar op grote schaal getroffen door datalekken. Ruim vier op de tien ondernemingen had hier mee te maken. Van deze groep had de helft meer dan eens een datalek. Het aantal getroffen bedrijven ligt mogelijk nog hoger, want bijna 10% van de ondernemingen heeft geen idee of er in de laatste twee jaar überhaupt een datalek was. Dat blijkt uit onderzoek van IT-beveiliger ESET.

Datalek: grote financiële consequenties

Getroffen ondernemingen geven aan dat het datalek behoorlijke financiële consequenties had:

  • Voor één op de vijf ondernemingen lag de schade tussen 50.000 euro en 100.000 euro
  • 10% had een extra kostenpost tussen 25.000 euro en 50.000 euro
  • Voor ruim een derde van de ondernemingen lag de schade tussen 10.000 euro en 25.000 euro

Bijkomende schade door het datalek

Naast het financiële aspect resulteerde het datalek onder andere ook in verlies van klantgegevens (24%), dalend vertrouwen van klanten in het bedrijf (24%) en het tijdelijk stilvallen van de organisatie door het niet beschikbaar zijn van de website (21%) of van de back-end systemen (21%).

Strengere regelgeving: is uw bedrijf voorbereid?

Op 25 mei 2018 gaat de Europese privacy-verordening Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Door deze Europese wetgeving verandert de manier waarop bedrijven persoonsgegevens verzamelen, beheren en gebruiken. Bedrijven die niet aan de richtlijnen voldoen, kunnen een maximale boete van 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse, wereldwijde omzet opgelegd krijgen. Is uw bedrijf voorbereid. De risicomanagers van VMD KOSTER helpen u met het maken van een analyse. Vul daarvoor het contactformulier in of bel 0172 611 116.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Robbert-Paul Verkade

Robbert-Paul Verkade

risicomanager

06 558 81 588

Ondernemen is topsport, en daar hoort een goede begeleiding bij. Samen risico’s elimineren om optimaal te presteren: daar ga ik voor met mijn klanten.
Alle specialisten