Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Vrij keuze aanbieder bij uitkering nettopensioen

maandag 26 juni 2017

Vrij keuze aanbieder bij uitkering nettopensioen

Deelnemers aan een nettopensioenregeling krijgen de mogelijkheid om voor de uitkering een andere aanbieder te kiezen dan het waar het pensioen is opgebouwd. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) wil deze aanpassing in de regeling nog in 2017 doorvoeren zodat deze vanaf 1 januari 2018 van kracht is.

Wat is de nettopensioenregeling?

Sinds 2015 geldt er voor de pensioenopbouw via de werkgever (de noemen we de tweede pijler) een maximum salaris waarover iemand pensioen kan opbouwen. Het maximum pensioengevend loon voor 2017 is € 103.317,00. Voor het inkomen daarboven kunnen werknemers vrijwillig via een nettopensioenregeling (in de tweede pijler) bijsparen, waarbij de premie-inleg (betaald uit het nettoloon) en het rendement zijn vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Nettopensioen ook uit laten keren door verzekeraar

Daarnaast wil het kabinet het voor deelnemers aan een nettopensioenregeling mogelijk maken om op de pensioeningangsdatum te kiezen voor een andere pensioenuitvoerder, zoals een verzekeraar. De deelnemer krijgt hiermee de mogelijkheid op pensioeningangsdatum te kiezen voor die uitvoerder die hij wenst, ook als hij het nettopensioen heeft opgebouwd bij een pensioenfonds. Ook krijgt de startende deelnemer met een voorkeur voor inkoop bij een verzekeraar hiermee de mogelijkheid om in de opbouwfase bij het ‘eigen’ pensioenfonds te blijven – waar deze deelnemer nu geen andere mogelijkheid heeft om zich direct tot een verzekeraar te wenden voor de opbouw van een nettopensioen.