Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Meer mensen langdurig arbeidsongeschikt

maandag 19 juni 2017

Meer mensen langdurig arbeidsongeschikt

In 2016 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) sterk toegenomen. In de twee voorafgaande jaren was er juist sprake van een daling. Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag 2017.

Wat is WIA-instroom?

Met WIA-instroom bedoelt men mensen die een uitkering krijgen voor de WIA. Zij kunnen door door ziekte niet of minder werken. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. 

Verschil tussen WGA en IVA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten wordt afgekort tot WGA. Iemand krijgt mogelijk WGA als hij twee jaar of langer ziek is, maar nog wel gedeeltelijk of in de toekomst weer kan werken. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Iemand krijgt mogelijk IVA als u hij niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat hij herstelt. 

Stijging van 12 %

Na een daling in 2015 is de WIA-instroom in 2016 met bijna 12% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. De toename in 2016 is zowel zichtbaar bij de IVA als bij de WGA. Het aantal eindedienstverbanders blijft na de sterke afname in 2015 constant.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten