Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Burenruzies lopen onnodig te hoog op

donderdag 15 juni 2017

Burenruzies lopen onnodig te hoog op

Rechtsbijstandverzekeraar DAS constateert dat burenruzies steeds meer escaleren. Vaak lopen ze zo hoog op dat buren elkaar het liefst direct voor de rechter dagen. Kansen om de ruzie onderling te regelen buiten de rechter om, blijven onbenut. De meest voorkomende burenconflicten zijn:

  1. Geluidsoverlast
  2. Overhangende takken en hoog opschietende struiken en bomen
  3. Grensgeschillen in verband met plaatsing schuttingen
  4. Uitzicht en daarmee verband houdende klachten over aantasten privacy
  5. Gedoe over gebruik van parkeerplaatsen (m.n.in de stad)

Te laat inschakelen onafhankelijke bemiddelaar

Juridische hulp, zoals van de rechtsbijstandverzekeraar, wordt te laat ingeschakeld. Het gebeurt pas op het moment dat er al sprake is van escalatie. Dat maakt de kans op een oplossing voor het conflict een stuk kleiner. Daarom is het belangrijk om op tijd melding te maken van “gedoe met je buren” bij een onafhankelijke bemiddelaar, om de kans op een oplossing te vergroten.

Conflict achter conflict

Aan burenruzies liggen meestal meerdere oorzaken ten grondslag en gaat het om het conflict achter het conflict. Vaak gaat het niet over de boom, maar het feit dat de buren zich nooit voorgesteld hebben toen ze er kwamen wonen of dat er een dakkapel gebouwd is zonder daarover de buren vooraf te informeren. Deze achterliggende conflicten frustreren buren vaak en uiten zich dan in een juridisch conflict over de boom of de dakkapel.

Samen een oplossing zoeken

Het is zaak dat mensen bij relationele conflicten beseffen dat de gang naar de rechter lang niet altijd de juiste weg is. De rechter oordeelt over de feiten, terwijl buurtbewoners zich juist vastbijten in hun emoties. Bemiddeling is daarom een goed alternatief is voor een rechtszaak. Buurtbemiddeling en mediation worden wel steeds meer bekend. Partijen worden bij elkaar gebracht en verantwoordelijk gemaakt om samen naar een oplossing te zoeken.

Meer informatie over rechtsbijstand