Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

VvE moet reserveren voor onderhoud gebouw

woensdag 31 mei 2017

VvE moet reserveren voor onderhoud gebouw

Het wordt verplicht voor VvE’s om jaarlijks een minimale reservering te doen voor het onderhoud van het gebouw. De wettelijke verplichting tot reserveren gaat in per januari 2018.

Reserveren op basis van herbouwwaarde

Voor noodzakelijk onderhoud en herstel van hun gebouwen moeten VvE’s (Vereniging van Eigenaars) straks elk jaar minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat in de brand- en opstalverzekering. Zij kunnen er ook voor kiezen geld te reserveren op basis van een gedegen meerjarig onderhoudsplan. Hiermee wordt de verbetering en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s gestimuleerd.

Benodigd onderhoud aan appartementencomplex VvE

Door te voorzien in een minimale jaarlijkse reservering en de verduidelijking van de mogelijkheden om leningen aan te gaan, is de verwachting dat VvE’s beter in staat zullen zijn het benodigde onderhoud aan het appartementsgebouw te laten verrichten.

Gemeente kan ingrijpen bij achterstallig onderhoud

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een VvE-vergadering bijeenroepen. De gemeente kan voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan ze een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

VvE verzekeren: voordelig en duidelijk

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Hans Raaphorst

Hans Raaphorst

risicomanager

0172 611 116

Maatwerk is onze business.
Alle specialisten